ماشین آلات :

ماشین آلات تولید کفش در بخش های گوناگونی از پروسه تولید کفش کاربرد دارند . و بسته به نیاز و سرعت عمل خط تولید طراحی و آماده کار می باشند

با توجه به تنوع این گونه ماشین آلات و هم چنین کیفیت تولیدی کسب اطلاعات بیشتر ضروری می باشد .

خواهشمندیم برای کسب راهنمایی تکمیلی با کارشناسان این شرکت تماس حاصل فرمایید .
 

تلفن     تهران(ایران): 8758-466-912-98+ 


Indexing by Google & Bing