زیره :


شما در جین جیانگ به عنوان پایتخت صنعت کفش در جهان تنوعی بی نظیر از مدلهای گوناگون زیره را خواهید یافت ،
در صورتی که به دنبال مدل خاصی از زیره هستید جهت استعلام قیمت ، عکس و توضیحات آن را برای ما ایمیل نمایید تا در اسرع وقت نسبت به ارائه مدل و مدلهای مشابه آن اقدام شود. Indexing by Google & Bing